Zabiegi rehabilitacyjne

Cennik

Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa
+48 52 526 22 88

FIZYKOTERAPIA

Stymulacja prądami TENS

Czas: 15 min
Cena: 12 zł

Prądy interferencyjne

Czas: 15 min
Cena: 12 zł

Jonoforeza

Czas: 15 min
Cena: 15 zł

Galwanizacja

Czas: 15 min
Cena: 12 zł

Diadynamik

Czas: 12 min
Cena: 12 zł

Prądy Traberta

Czas: 15 min
Cena: 12 zł

Elektrostymulacja

Czas: 15 min
Cena: 14 zł

Lampa Sollux

Czas: 10 min
Cena: 15 zł

Magnetoterapia

Czas: 15 min
Cena: 15 zł

T-CaRe (diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej

Czas: 15 min
Cena: 40 zł

Fala uderzeniowa

Cena: 60 zł

Laseroterapia

Cena: 25 zł

Drenaż pneumatyczny jednej okolicy

Czas: 45 min
Cena: 35 zł

Thermopress (ciekły azot)

Czas: 15 min./3 min.
Cena: 17 zł

HYDROTERAPIA

Masaż wirowy kkg

Czas: 15 min
Cena: 30 zł

Masaż wirowy kkd

Czas: 15 min
Cena: 40 zł

Kąpiel perełkowa

Czas: 20 min
Cena: 60 zł

Saens w basenie flotacyjnym

Czas: 45 min
Cena: 90 zł

KINEZYTERAPIA

Indywidualna praca z pacjentem

Czas: 30 min
Cena: 60 zł

Ćwiczenia w UGUL-u (w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, z oporem)

Czas: 20 min
Cena: 25 zł

Terapie kognitywne (Pablo, Amadeo)

Czas: 25 min
Cena: 45 zł

Ćwiczenia na przyrządach

Czas: 30 min
Cena: 30 zł

MASAŻ

Klasyczny masaż częściowy

Czas: 20 min
Cena: 40 zł

Klasyczny masaż całościowy

Czas: 60 min
Cena: 110 zł

INNE

Pierwszorazowa porada fizjoterapeutyczna

Czas: 60 min
Cena: 100 zł

Kolejna porada fizjoterapeutyczna

Czas: 30 min
Cena: 40 zł

Diagnostyka narządu ruchu

Czas: 45 min
Cena: 60 zł

Kinesiology taping

Cena: 35 zł

Seans w grocie solnej

Czas: 30 min
Cena: 25 zł

Seans w saunie

Czas: 30 min
Cena: 35 zł

Seans terapii słońcem

Czas: 30 min
Cena: 25 zł

Seans w jacuzzi

Czas: 20 min
Cena: 25 zł