Rehabilitacja

Diagnostyka narządu ruchu

Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa
+48 52 526 22 88
DIAGNOSTYKA NARZĄDU RUCHU do której posiadamy wysokiej jakości nowoczesny sprzęt tj.:

Gamma

Gamma to nowoczesna dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie

Właściwości:

 • analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej,
 • dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia,
 • ocena równowagi i balansu pacjentów,
 • pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły
 • możliwość wykorzystywania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów,

Alfa

Alfa to nowoczesna platforma stabilometryczna umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i posiadających dysfunkcje mięśniowe. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. i za kontrolę równowagi. Dzięki tym właściwościom, platforma Alfa jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Korzyści:

 • poprawa zmysłu równowagi
 • nauka prawidłowej postawy ciała
 • poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
 • poprawa koordynacji mięśniowej

Biodex Balance System SD – Dynamiczna platforma balansowa

 • Balance System SD – proste, skuteczne urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych. Platforma może być wykorzystana do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną.
 • Zalety systemu: niestabilne podłoże, biofeedback – dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna, która jest niezbędnym elementem procesu reedukacji nerwowo – mięśniowej, obiektywna ocena różnych elementów propriocepcji i równowagi, stabilności oraz kontrolowanej równowagi.