Rehabilitacja

Innowacyjne terapie

Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa
+48 52 526 22 88
INNOWACYJNE TERAPIE, do których posiadamy sprzęt najnowszej generacji, obecnie stosowany tylko w niewielu ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce. Pracujemy na następujących urządzeniach:

Tergumed Line – linia urządzeń do testów i treningu kręgosłupa.

 • Linia urządzeń tergumed® 700ułatwia systematyczną analizę i ocenę mięśni stabilizujących kręgosłup, jak również ukierunkowuje trening odpowiednich grup mięśniowych. Prosty, przyjazny użytkownikowi, system regulacji urządzenia został zaprojektowany, tak aby umożliwić pacjentom z bólem pleców szybki i komfortowy sposób dopasowania urządzenia do własnych potrzeb. Wejście i zejście z urządzenia, tak jak i zwolnienie obciążenia w trakcie przerw, może być realizowane samodzielnie przez pacjenta.
 • Istotną zaletą systemu tergumed® 700jest precyzyjne stopniowanie obciążenia co 1kg. Co więcej, urządzenie do treningu i oceny odcinka szyjnego oferuje płynną regulację.
 • Wskazania do zastosowania urządzenia Tergumed: dyskopatia (przerwanie ciągłości dysku, protruzja), złamania trzonów kręgów, urazy kręgosłupa leczone zachowawczo i operacyjnie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, boczne skrzywienia kręgosłupa, ogólne wzmocnienie mięśni tułowia, jako zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa, zmiany zwyrodnienieniowe.

PLATINIUM – nowoczesny stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska.

 • Urządzenie pozwala na wykonanie trakcji statycznej, harmonicznej oraz przerywanej,
 • wskazaniami do zastosowania trójpłaszczyznowego stołu do trakcji kręgosłupa są: przepuklina jądra miażdżystego z wypadnięciem dysku, zwyrodnienie krążka / choroba stawowa, zmniejszona ruchomość stawów (sztywność tkanki miękkiej), hypomobilność stawów kręgosłupa (w tym zablokowanie stawów międzywyrostkowych), zwiększone napięcie mięśniowe, wypadnięcie dysku międzykręgowego, choroba zwyrodnienia dysku międzykręgowego, rwa kulszowa.

Amadeo

 • to jedyny system mechatroniczny do rehabilitacji, który pozwala na indywidualny ruch poszczególnych palców, w tym kciuka .
 • Ćwiczenia ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu, pomagają odzyskać utracone funkcje motoryczne u pacjentów z ograniczoną ruchomością palców lub dłoni u pacjentów neurologicznych, geriatrycznych oraz w terapii dzieci.

Pablo

 • umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnychruchów ściskowych ręki takich jak chwyt cylindryczny, prostowanie, stretching, chwyty szczypcowe, mierząc ich siłę w tym samym czasie.
 • Urządzenie mierzy również zakresruchomości w stawach kończyny górnej (ramienny, łokciowy, nadgarstkowy) poprzez zintegrowane czujniki pozycji.

Bieżnia Gait Trainer 3

 • przeznaczona jest do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i geriatrycznej. Wyposażona jest w system detekcji długości i szerokości kroków oraz prędkości chodu. Jest to bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu.
 • wraz z Ostium, który również posiadamy tworzą idealną parę. Jest to urządzenie przeznaczone do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu. Pozwala na odciążanie pacjenta w trybie statycznym lub dynamicznym.
 • Znakomicie sprawdza się w pracy z pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi – zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi.

BTE PRIMUS RS

 • System do obiektywnej oceny i treningu funkcjonalnego umożliwiający pracę w warunkach m.in. ruchu biernego, izotonicznego, izometrycznego, izokinetycznego. Zakres zastosowania:

1) Rehabilitacja ortopedyczna, neurologiczna:

 • możliwość pracy w trybie biernym, izotonicznym, izometrycznym oraz izokinetycznym,
 • praca w otwartych i zamkniętych łańcuchach mięśniowych,
 • ćwiczenia w pozycjach izolowanych lub w warunkach funkcjonalnych,
 • nieograniczone możliwości oceny stopnia zaburzeń motorycznych układu ruchu (koordynacji, napięcia mięśniowego, siły mięśniowej),
 • stopniowa reedukacja ruchu poprzez ćwiczenia dobrane do stanu i możliwości pacjenta,
 • biofeedback – bieżąca informacja o wykonywanym ruchu, motywacja do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • uznane protokoły postępowań,
 • uniwersalne akcesoria do ćwiczeń kończyny górnej, dolnej, tułowia, całego ciała,
 • kompleksowe działanie celowane na reedukację koordynacji nerwowo-mięśniowej,

2) Rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna:

 • precyzyjna ocena pacjenta w symulowanych warunkach czynności zawodowych, funkcjonalnych (np. prace domowe),
 • metodyczny program terapii,
 • monitorowanie postępu,
 • obiektywna ocena.

3) Rehabilitacja sportowców

 • różnorodne formy pracy grup mięśni (CPM, izotoniczny, izometryczny, izokinetyczny,
 • symulacja treningu plyometrycznego,
 • realizacja kompleksowego protokołu usprawniania na każdym etapie,
 • obiektywna ocena i trening

  3DTutor

  • pozwala na terapię i analizę ruchów głowy, tułowia, barków, ramion, łokci, dłoni oraz biodra, kolana czy kostki. Dzięki swej uniwersalności pozwala na kompleksową terapię z precyzyjnymi danymi, z których korzystać może prowadzący rehabilitację terapeuta.
  • Wskazania do rehabilitacji z 3DTutor:
   • rehabilitacja po udarze,
   • drżenie rąk,
   • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
   • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane),
   • mózgowe porażenie,
   • spastyczność, ataksja i atetoza,
   • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
   • rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową,
   • uszkodzenia tkanek miękkich,
   • ograniczony czynny zakres ruchomości,
   • działanie przeciwbólowe.

  HandTutor™

  • jest programem rehabilitacyjnym ręki składającym się z aktywnych ćwiczeń System oparty jest o bezpieczną i wygodną rękawicę zawierającą czujniki położenia oraz szybkości oraz oprogramowania.
  • HandTutor™ został opracowany jako system oparty na koncepcji rehabilitacji
  • obejmującej aktywne powtarzane ćwiczenia ze sprzężeniem zwrotnym. Ten rodzaj rehabilitacji można skojarzyć z tradycyjnymi zabiegami.
  • Wskazania do rehabilitacji z HandTutor:
   • rehabilitacja po udarze,
   • poprawa zręczności ręki po urazach czaszkowo-mózgowych,
   • drżenie rąk,
   • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
   • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane),
   • mózgowe porażenie,
   • spastyczność, ataksja i atetoza,
   • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
   • rehabilitacja dłoni po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową,
   • złamanie w obrębie nadgarstka,
   • uszkodzenia tkanek miękkich,
   • uszkodzenie splotu ramiennego,
   • nerwu łokciowego i promieniowego,
   • ograniczony czynny zakres ruchomości,
   • działanie przeciwbólowe.

  LegTutor

  • został zaprojektowany aby umożliwić funkcjonalną rehabilitację kończyny dolnej.
  • pozwala na szereg ustawień funkcji biomechanicznych – prędkości, pasywnego
   i aktywnego zasięgu ruchu oraz jego analizy. Wykonywanemu ruchowi towarzyszy obiektywny zbiór danych z terapii. LegTutor posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawów.
  • terapia przy użyciu LegTutorabazuje na wykonywaniu kontrolowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Urządzenie pozwala przeprowadzać terapię w dostosowanym do pacjenta stopniu trudności z wizualnym feedbackiem w czasie rzeczywistym. Terapia na LegTutorze zaprojektowana jest w oparciu o gry, które zachęcają pacjenta do poprawiania swoich wyników oraz osiągania założonych celów. Gry te nadają się dla szerokiego grona pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.
  • Wskazane zastosowanie LegTutor:
   • uszkodzenia i choroby ortopedyczne,
   • urazy rdzenia kręgowego,
   • udary,
   • urazy głowy,
   • uszkodzenia nerwów obwodowych
   • Uszkodzenie splotu ramiennego,
   • stwardnienie rozsiane,
   • choroba Parkinsona,
   • mózgowe Porażenie Dziecięce,
   • stany po operacjach (ACL, endoprotezy itp.),
   • osłabienie mięśni,

  ArmTutor™

  • posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawu.
  • oprogramowanie daje terapeucie obiektywną i ilościową informację na temat postępów leczenia. Informacja ta pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta i wyboru zarówno ruchu izolowanego jak i ruchów łączonych.
  • wykorzystując koncepcję sprzężenia zwrotnego system zapewnia pacjentowi dostosowanie intensywności aktywnych ćwiczeń do jego możliwości co prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji i poprawy jakości życia.
  • wskazania do rehabilitacji z ArmTutor:
   • rehabilitacja po udarze,
   • drżenie rąk,
   • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
   • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane),
   • mózgowe porażenie,
   • spastyczność, ataksja i atetoza,
   • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
   • rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową, uszkodzenia tkanek miękkich,
   • ograniczony czynny zakres ruchomości,
   • działanie przeciwbólowe.